Thời gian khuyến mãi còn: 00:00:00
Hãy gọi ngay để nhận Khuyến mại
-16%
Máy hút bụi giảm ồn Clepro Model CP-101

Máy hút bụi giảm ồn Clepro Model CP-101

3.050.000 VNĐ

2.590.000 VNĐ

-15%
Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S1/15

Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S1/15

3.400.000 VNĐ

2.890.000 VNĐ

-16%
Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S1/30

Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S1/30

3.750.000 VNĐ

3.180.000 VNĐ

-16%
Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S2/60

Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S2/60

5.950.000 VNĐ

5.050.000 VNĐ

-16%
Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S3/60

Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S3/60

6.650.000 VNĐ

5.650.000 VNĐ

-15%
Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: P3/60

Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: P3/60

6.500.000 VNĐ

5.525.000 VNĐ

-16%
Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S3/80

Máy hút bụi khô và ướt Clepro Model: S3/80

7.350.000 VNĐ

6.240.000 VNĐ

-15%
Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C45E

Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C45E

29.900.000 VNĐ

25.415.000 VNĐ

-16%
Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C43B

Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C43B

46.350.000 VNĐ

39.390.000 VNĐ

-15%
Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C50E

Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C50E

33.500.000 VNĐ

28.475.000 VNĐ

-10%
Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C50B

Máy chà sàn liên hợp Clepro Model: C50B

45.000.000 VNĐ

40.500.000 VNĐ

-16%
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clepro Model: C66B

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clepro Model: C66B

149.500.000 VNĐ

127.000.000 VNĐ

-16%
Máy phun hút, giặt thảm Clepro Model: C1/40

Máy phun hút, giặt thảm Clepro Model: C1/40

7.850.000 VNĐ

6.670.000 VNĐ

-15%
Máy phun hút, giặt thảm Clepro Model: C2/60

Máy phun hút, giặt thảm Clepro Model: C2/60

11.900.000 VNĐ

10.115.000 VNĐ

-11%
Máy chà sàn liên hợp FA-SA Model A1 36E

Máy chà sàn liên hợp FA-SA Model A1 36E

37.800.000 VNĐ

34.000.000 VNĐ

-10%
Máy chà sàn liên hợp FA-SA Model A1 36B

Máy chà sàn liên hợp FA-SA Model A1 36B

55.000.000 VNĐ

49.500.000 VNĐ

-10%
Máy chà sàn liên hợp FA-SA Model A5 EVO 50E

Máy chà sàn liên hợp FA-SA Model A5 EVO 50E

59.000.000 VNĐ

53.100.000 VNĐ

-10%
Máy chà sàn liên hợp FA-SA A5 EVO 50B

Máy chà sàn liên hợp FA-SA A5 EVO 50B

76.900.000 VNĐ

69.210.000 VNĐ

-16%
Xe quét rác đẩy tay Clepro CW-103/2

Xe quét rác đẩy tay Clepro CW-103/2

8.250.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

Còn rất nhiều sản phẩm khác đang được khuyến mại, hãy gọi ngay để biết thêm chi tiết